Останати новости

Недела за грижа на стари лица

Црвениот крст на Република С. Македонија -Општинска организација Куманово согласно Календарот на традиционални акции и активности на Црвениот...>>


Недела на грижа на старите лица 16-22 ноември 2020

Црвен крст на Република Македонија -Општинска организација Куманово своите традиционални активности ги поврзува со актуелната состојба и организира...>>


Донација на сет за дезинфекција во основните училишта во Куманово

Црвен крст на Р.С.Македонија – општинска организација Куманово на ден 11 и 12.11.2020 година достави донација до сите...>>


Крводарителска акција во ОСТУ “Наце Буѓони” и ССОУ “Киро Бурназ”

На ден 12.11.2020 (четврток) Црвен крст на РСМ- општинска организација Куманово заедно со Институтот за трансфузиона медицина во...>>


Поставување на шатор во ЈЗУ Општа болница Куманово

Волонтерите од тимот за одговор при катастрофи на општинската организација Црвен крст Куманово на ден 09.11.2020 година поставија...>>


види ги сите